------SỔ ORDER 2 LIÊN 6X8------

------SỔ ORDER 2 LIÊN 6X8------

Kích thước: thông dụng 6x8 in 2 liên

Qui cách: 100 tờ/cuốn (50 tờ giấy for trắng & 50 tờ giấy carbonless)

Số lượng : 1000 cuốn/thùng

Xuất xứ: Việt Nam

Thời gian giao hàng: 7-10 ngày

Sổ order 02 liên thường được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Dán keo gáy trên đầu, in 1 - 2 màu với đầy đủ thông tin chi tiết để dễ quản lý

  • ORDER1
  • 3.500₫ 4.000₫
  • 433

Thường trên các cuốn giấy order 02 liên dành cho nhà hàng, cà phê, quán ăn, hay bar... có đóng các số nhảy thứ tự trên đó để cuối ngày người quản lý có thể dựa theo các số nhảy này và số liên trên cuốn giấy order 02 liên để so sánh với máy tính tiền mà biết được doanh thu và quản lý được nhân viên của mình khi không có người quản lý tại đó.

Sản phẩm cùng loại